INFORMACJE O FESTIWALU

Wydarzenie stanowi wspólną inicjatywę osób i instytucji, którym bliski jest cel promocji twórczości Zygmunta Haupta, największego z niesłusznie zapomnianych polskich pisarzy. Inicjatorem wydarzenia jest Andrzej Stasiuk, który pełni funkcję Dyrektora Artystycznego. 

Cele:

— Przywrócenie pamięci o wyjątkowym pisarzu, jakim był Zygmunt Haupt, przybliżenie odbiorcom jego sylwetki twórczej i życiorysu wraz z kontekstem historycznym jego czasów. Realizacji tego celu służą SPOTKANIA TEMATYCZNE z udziałem badaczy twórczości patrona oraz wydarzenia towarzyszące: CZYTANIA, WYSTAWY, POKAZY FILMÓW.

— Zachowanie pamięci i namysł nad dorobkiem pisarzy i artystów, ważnych dla utrwalenia tożsamości kulturowej, a także spotkania dotyczące wybranych zagadnień związanych z historią i kulturą europejską. Cel jest realizowany poprzez organizację SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH / MONOGRAFICZNYCH z udziałem autorów, badaczy, historyków i krytyków.

— Udział w rozwoju sceny literackiej, promocja czytelnictwa poprzez organizację SPOTKAŃ AUTORSKICH z pisarkami i pisarzami (proza, poezja, non-fiction/reportaż/esej), nominowanymi i laureatami ważnych nagród literackich, których twórczość bliska jest kierunkowi wyznaczonemu przez Haupta; także: promocje nowości wydawniczych, debiutantów i wartościowych autorów, którzy choć nieznani szerokiemu gronu odbiorców, zasługują na promocję podczas Festiwalu.

— Promocja wartościowych zjawisk współczesnej literatury i sztuki poprzez włączenie do programu WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH prezentujących artystów, których twórczość koresponduje w opinii organizatorów z „klimatem”, „krajobrazem” i „literacką geografią” zapisaną w twórczości Haupta. 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które łączy prezentację wartościowych autorów z wyjątkową atmosferą spotkania literackiego — twórców i odbiorców, a swoim programem nawiązuje do wielokulturowej tradycji regionu.

Organizatorami Festiwalu im. Zygmunta Haupta są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art, Wydawnictwo Czarne, Miasto Gorlice, Gorlickie Centrum Kultury. 

BAZA NOCLEGOWA

Zapraszamy do Gorlic w terminie 22–26 września 2021. Aby ułatwić Państwu planowanie pobytu, poniżej prezentujemy wykaz miejskiej bazy noclegowej.

MBP W GORLICACH

Biblioteka w Gorlicach została zarejestrowana w 1948 roku. Stanowisko kierownika powierzono mgr. Stanisławowi Gabryelowi.

GCK

Gorlickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1982 roku. Jest organizatorem festiwali, przeglądów, koncertów i warsztatów o randze krajowej i międzynarodowej.

BESKID NISKI

Najniższe i najrozleglejsze pasmo łuku Karpat. Znajdują się tu Parki Narodowe (Magurski i Jaśliski) oraz uzdrowiska (Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Wapienne).

ZIEMIA GORLICKA

Gmina Gorlice położona jest w płd-wsch części woj. małopolskiego, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki Ropy.

MIASTO GORLICE

Gorlice to znakomita przystań do kilkudniowych wypadów poza codzienność, które pozwolą odnaleźć miejsca, gdzie czas płynie wolniej.

2022

8. Festiwal im. Zygmunta Haupta
5–9 października

2021

7. Festiwal im. Zygmunta Haupta
22–26 września

2020

6. Festiwal im. Zygmunta Haupta
23–27 września

2019

5. Festiwal im. Zygmunta Haupta
25–29 września

2018

4. Festiwal im. Zygmunta Haupta
27–30 września

2017

3. Festiwal im. Zygmunta Haupta
21–24 września

2016

2. Festiwal im. Zygmunta Haupta
23–26 września

2015

1. Festiwal im. Zygmunta Haupta
18–27 września

© FESTIWAL IM. ZYGMUNTA HAUPTA | ZYGMUNT HAUPT FESTIVAL