Foto © Janusz Fiega

BAZA NOCLEGOWA

Zapraszamy do Gorlic w terminie 22–26 września 2021. Aby ułatwić Państwu planowanie pobytu, poniżej prezentujemy wykaz miejskiej bazy noclegowej.

ANNA — pokoje gościnne
www.noclegi-gorlice.pl
ul. Stróżówka 145
tel.: 18 352 26 16, 608 013 098
e-mail: tacyn@interia.pl

DOM NA WZGÓRZU — pokoje gościnne
www.domnawzgorzu24.pl
ul. Korczaka 17
tel.: 18 353 65 99, 601 19 66 99
e-mail: bdetkos@op.pl

DWÓR KARWACJANÓW — pokoje gościnne
www.muzeum.gorlice.pl
ul. Wróblewskiego 10A
tel.: 18 353 56 18

LEŚNY DWOREK — pokoje gościnne
www.lesny-dworek.com.pl
ul. Węgierska 41
tel.: 18 353 03 47

POD MŁYŃSKIM KOŁEM — pokoje gościnne
www.noclegi-gorlice.prv.pl
ul. Stróżówka 166
tel.: 18 353 62 22, 603 855 988
e-mail: mlynskiekolo@wp.pl

U KRYSZTAŁKA — pokoje gościnne
www.noclegi.gorlice.pl
ul. Blich 70
tel.: 18 352 40 22, 696 055 740
e-mail: krysztalek.gorlice@poczta.onet.pl

WILLA LUDWINÓW — pokoje gościnne
www.willaludwinow.pl
ul. Kościuszki 122
tel.: 18 352 68 50, 506 442 527
e-mail: kontakt@willaludwinow.pl

POD KOGUTKIEM — hotelik
www.kogutek.gorlice.pl
ul. Stróżowska 115
tel.: 18 35 228 00

DARK PUB — hotelik
www.darkpub.pl
ul. Wąska 11
tel.: 18 352 02 38
e-mail: recepcja@darkpub.pl

MARGOT — hotel***
www.hotelmargot.pl
ul. Sportowa 11
tel.: 18 352 30 95, 18 352 44 52
e-mail: gorlice@hotelmargot.pl

Foto © MBP Gorlice

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORLICACH

Biblioteka w Gorlicach została zarejestrowana w 1948 roku. Stanowisko kierownika powierzono mgr. Stanisławowi Gabryelowi.

W 1975 roku, w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej, placówka gorlicka przyjęła nazwę — Miejska Biblioteka Publiczna. W 1999 roku bibliotece gorlickiej, jako jednej z pierwszych w województwie małopolskim, została powierzona funkcja biblioteki powiatowej.

Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna jest najważniejszym ośrodkiem nastawionym na animację życia literackiego i promocję czytelnictwa w Gorlicach. W swojej działalności skupia się przede wszystkim na realizacji działań z trzech obszarów: edukacji czytelniczo-medialnej, działań na rzecz lokalnej społeczności oraz realizacji projektów zewnętrznych.

Edukacja czytelniczo-medialna w MBP to nie tylko cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży czy lekcje biblioteczne, lecz także ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo i nowe technologie, m.in. Książka i Róża, Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Odjazdowy Bibliotekarz, Noc w Bibliotece, Narodowe Czytanie, Polska Cyfrowa Równych Szans, Tydzień z Internetem czy Godzina Kodowania.

Biblioteka realizuje szereg działań mających na celu integrację lokalnej społeczności. To także miejsce spotkań, centrum informacji i kultury dla osób poszukujących wartościowej literatury, pragnących rozwijać swoje pasje w klubach zainteresowań i klubach dyskusyjnych oraz uczestniczyć w warsztatach tematycznych czy spotkaniach autorskich. W bibliotece działają cztery kluby: Dyskusyjny Klub Książki (od 2009), Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (od 2013), Klub Małego Czytelnika (od 2014) oraz Klub Kodowania (od 2016).

Biblioteka skutecznie pozyskuje fundusze z programów zewnętrznych, dzięki którym jest możliwe prowadzenie atrakcyjnej działalności kulturalnej dla różnych grup odbiorców. Wśród ważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach należy wymienić działanie „Polska Cyfrowa Równych Szans” (2012–2013), którego celem było wprowadzenie w świat komunikacji cyfrowej dorosłych Polaków z pokolenia 50+. Kolejny to „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur” (od 2013) — projekt, który ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę potrzebną przy realizacji działań wielokulturowych podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości łemkowskiej. Pośród działań biblioteki odnajdziemy projekty związane z edukacją czytelniczą dzieci i dorosłych, takie jak: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, „Książka ma moc” (2017), „Z książką mi po drodze” (2018) czy Festiwal im. Zygmunta Haupta (2015, 2016, 2017, 2018). Biblioteka realizuje także przedsięwzięcia wzmacniające tożsamość narodową i mające na celu zachowanie artefaktów regionalnej historii, do których należy zaliczyć cyfrowe archiwum historii mówionej „Świadkowie lokalnej historii” (od 2017), a także projekty historyczne „Bitwa gorlicka 2.0” (2015), „Gorlickie dialogi” (2018), „Mała–wielka Ojczyzna — gorlickie echa historii” (2018). Realizując projekty o charakterze regionalnym, wspólnie budujemy tożsamość lokalną oraz chronimy od zapomnienia historię życia codziennego mieszkańców ziemi gorlickiej.

Źródło:
www.mbpgorlice.info

Foto © GCK

GORLICKIE CENTRUM KULTURY

Gorlickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1982 roku. Jest organizatorem festiwali, przeglądów, koncertów i warsztatów o randze krajowej i międzynarodowej.

Podejmowane przez GCK działania od wielu lat tworzą mapę wydarzeń artystycznych miasta i regionu, odpowiadając na potrzeby kulturalne mieszkańców. W strukturze organizacyjnej GCK funkcjonują również Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, który promuje dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego oraz sześć świetlic osiedlowych usytuowanych na terenie miasta. Instruktorzy Gorlickiego Centrum Kultury prowadzą ponadto zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne i rytmiczno-taneczne w gorlickich szkołach i przedszkolach.

Źródło:
www.gck.gorlice.pl

Foto © Jacek Kosiba

BESKID NISKI

Najniższe i najrozleglejsze pasmo łuku Karpat. Znajdują się tu Parki Narodowe (Magurski i Jaśliski) oraz uzdrowiska (Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Wapienne).

Przez przełęcze Beskidu Niskiego od najdawniejszych czasów biegły trakty handlowe na południe i wschód. Wołoscy pasterze, mieszając się na przestrzeni wieków z ludami ruskimi oraz ulegając wpływom polskim i węgierskim, utworzyli grupę etniczną zwaną od II poł. XIX w Łemkami. Już od 1945 na mocy umowy PRL z ZSRR o wzajemnej wymianie ludności z terenów Beskidu Niskiego przesiedlano na wschód ludność pochodzenia łemkowskiego. W 1947 rozpoczęła się Akcja „Wisła”. Władze polskie wywiozły prawie wszystkich Łemków w głąb terytorium Polski. Nielicznym udało się wrócić dopiero po 1956.

Od ponad 30 lat, latem, odbywa się w Beskidzie Niskim Łemkowska Watra (aktualnie w Zdyni), która gromadzi społeczność łemkowską z całego świata. Na program wydarzenia składają się koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami. Jego organizatorem jest Zjednoczenie Łemków. Na www wydarzenia czytamy: „Rozproszonych przed ponad półwieczem na cztery strony świata autochtonicznych mieszkańców Łemkowszczyzny Rusinów-Ukraińców miało nie być. Mieli roztopić się w morzu większości. To z ich przeogromnej tęsknoty za górską Ojczystą Ziemią zrodziła się idea organizowania Łemkowskiej Watry. Na trzy dni na skrawek Łemkowszczyzny powraca życie, z jego własną, niepowtarzalną atmosferą. Wieczorem przy wielu płonących ogniskach rozmowom, wspomnieniom, opowieściom i wspólnemu śpiewaniu nie ma końca. Własna tożsamość zachowywana w sercu na obczyźnie, nierzadko ukrywana, tu wśród tak wielu rodaków z całego niemal świata normalnieje i dochodzi do głosu.”

Beskid Niski to najdziksze pasmo górskie w Polsce. Zaskakuje ono spokojem; na szlakach nie napotka się wielu turystów, a zapomniane doliny, niegdyś tętniące życiem, są dziś zupełnie puste. Piękne widoki i cisza zostają jednak zderzone ze śladami burzliwej historii ziem i ich mieszkańców. Wśród zabytków kultury uwagę zwracają drewniane cerkwie i kościoły, przydrożne kapliczki, opuszczone chaty łemkowskie, renesansowy kasztel obronny i skansen w Szymbarku oraz cmentarze z okresu I wojny światowej, będące świadectwem krwawej historii regionu, na których pochowani są żołnierze polscy, niemieccy, austriaccy, rumuńscy, bośniaccy, słoweńscy i chorwaccy i in.

Źródła:
www.pl.wikipedia.org
www.beskid-niski.pl
www.watrazdynia.pl

Foto © Jacek Kosiba

ZIEMIA GORLICKA

Gmina Gorlice położona jest w płd-wsch części woj. małopolskiego, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki Ropy.

Gminę tworzy dziesięć wiosek. Każda z nich ma swoją historię, zabytki – świeckie i sakralne – uroki przyrody i krajobrazu, tradycje, miejsca kultu, które warto odwiedzić, zobaczyć i zapamiętać. Wyruszać do nich można z Gorlic – samochodem, rowerem lub pieszo. Kierunek wędrówki jest dowolny, bo większość z tych wiosek przylega bezpośrednio do miasta.

Krajobraz jest tutaj zróżnicowany, malowniczy i atrakcyjny dla turysty: górzysto-lesiste południe wokół Bielanki i pagórkowata część pozostała, oddzielona doliną rzeki Ropy. W gminie Gorlice odnajdziemy wszystko to, co jest charakterystyczne w krajobrazie, klimacie, architekturze, etnografii i tradycji całego regionu gorlickiego, zwanego Ziemią Gorlicką.

Specyfiką gminy Gorlice, podobnie jak regionu, jest dwukulturowość. W paśmie podgórskim wsie nad Ropą od wieków zamieszkiwali Pogórzanie. Do dnia dzisiejszego pielęgnuje się pogórzańskie tradycje w Bystrej, Dominikowicach, Kobylance, Klęczanach, Kwiatonowicach, Ropicy Polskiej, Stróżówce, Szymbarku i Zagórzanach. Natomiast wieś Bielanka, położona już w zachodnim skrawku Beskidu Niskiego, to stara wieś łemkowska, wręcz brama Łemkowszczyzny, krainy Łemków – grupy odrębnej etnicznie i wyznaniowo od pogórzańskich Polaków.

Gminę wyróżnia również bogata historia – wraz z najsłynniejszym wydarzeniem, Bitwą pod Gorlicami (1915), w wyniku której został przerwany front rosyjski oraz ukształtowała się powojenna geopolityka.

Turyści znajdą tutaj ciszę, czyste powietrze, malownicze krajobrazy, gościnnych mieszkańców i szereg gospodarstw agroturystycznych z tradycyjną kuchnią, opartą na ekologicznej żywności. Wśród atrakcji turystycznych wymienić należy: kasztel w Szymbarku, sanktuarium w Kobylance, cerkwie w Bielance i Owczarach, drewniany kościół w Binarowej, ośrodek koronkarstwa i starą synagogę w Bobowej, łemkowską wieś Bartna, gotycki kościół w Sękowej, malowniczy zalew na rzece Ropie w Klimkówce, uzdrowiska Wapienne i Wysowa, rezerwat przyrody na Jeleniej Górze, trasę Winnego Szlaku Rowerowego oraz ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną Szlakiem Architektury Drewnianej. Wycieczkę do pobliskiej Słowacji umożliwią dogodne drogi.

Gmina Gorlice była partnerem projektu utworzenia Karpacko-Galicyjskiego Szlaku Naftowego, mającego na celu ocalenie od zapomnienia przeszłości światowej kolebki przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej. Na terenie gminy działa Ośrodek Kultury, który organizuje imprezy folklorystyczne, odpowiadające tradycyjnemu kalendarzowi obrzędowemu.

Źródło:
www.gmina.gorlice.pl

Foto © Janusz Fiega

MIASTO GORLICE

Gorlice to znakomita przystań do kilkudniowych wypadów poza codzienność, które pozwolą odnaleźć miejsca, gdzie czas płynie wolniej.

Gorlice czekają na odkrywców. Ci, którzy już tu trafią, wiedzą, że jeszcze nieraz wrócą do stolicy Beskidu Niskiego. W Gorlicach czekają na turystów spacery po wąskich uliczkach starówki i rozległym parku. Można tu znaleźć miejsca aktywnego wypoczynku – miasto dysponuje krytym i otwartym basenem, w zimie można poślizgać się na lodowisku, a przy niesprzyjającej aurze skorzystać z oferty klimatycznych knajpek. Miasto posiada świetną bazą gastronomiczną i ciekawą ofertą hotelarską. W Gorlicach można znaleźć miejsce, w którym zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa, napotkać ślady działalności naukowca i odkrywcy Ignacego Łukasiewicza, a na osiedlu Magdalena zwiedzić skansen naftowy.

Wśród miejskich zabytków wymienić można: Dwór Karwacjanów (XV w.), neorenesansowy kościół Narodzenia NMP, LO im. Biskupa Marcina Kromera (1914), kamienice wokół rynku (XVIII-XIX w.) oraz pomniki, m.in. Bohaterów Ziemi Gorlickiej, Janusza Korczaka, Ignacego Łukasiewicza i Juliusza Słowackiego. Będąc w Gorlicach warto również zobaczyć: miejski Ratusz, Muzeum PTTK, Bazylikę Mniejszą NMP (projektu M.F Pavoniego, z ołtarzem Marconiego i obrazem Jana Styki), Cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Trójcy, kapliczki przy ulicy Węgierskiej i przy ulicy Krzywej. Zwiedzając miasto i jego okolice, turysta przekona się o wielowiekowym zgodnym współistnieniu kultur pogórzańskiej, łemkowskiej i żydowskiej.

W Gorlicach odnaleźć można nekropolie upamiętniające bohaterów Bitwy pod Gorlicami – największej bitwy wschodniego frontu I wojny światowej. W samych Gorlicach można zwiedzić pięć cmentarzy wojennych (na terenie powiatu aż kilkadziesiąt), poświadczających dramat krwawych zmagań sprzed blisko 100 lat. Liczne pamiątki z tamtych dni można również oglądać w Muzeum Regionalnym PTTK.

Źródło:
www.gorlice.pl

© FESTIWAL IM. ZYGMUNTA HAUPTA | ZYGMUNT HAUPT FESTIVAL