ŚCIEŻKA JEST CIEMNA — MARCIN SENDECKI

MARCIN SENDECKI - W © www.biuroliterackie.pl

„Po wymagających niezwykłego skupienia wierszach z Przedmiaru robót (tomu nagrodzonego Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius) oraz z Lamet, przyszedł czas na W — książkę dającą się czytać jako poemat autobiograficzno-autotematyczny, rozbudowaną elegię na śmierć przyjaciela oraz próbę zapisania i utrwalenia wspólnych losów w wierszach.

Marcin Sendecki, mówiąc dość ogólnie, materią językową, językiem poetyckim oraz sposobem istnienia wiersza i jego odniesieniami do rzeczywistości pozajęzykowej interesuje się od dawna. Niewykluczone, że cała jego twórczość, pozornie niezrozumiała, oporna, hermetyczna, jak sądzą niektórzy, bierze się z chęci ciągłego przesuwania granicy i sprawdzania, co i jak da się powiedzieć. Dwie poprzednie książki rozgrywają ten wątek cokolwiek bezpośrednio, tymczasem W w pierwszej chwili sugeruje sensy raczej autobiograficzne niż autotematyczne.

Nagromadzenie imion i nazwisk, nazw ulic, miejsc, opisów sytuacji, przybierających formę mniej lub bardziej rozbudowanych anegdot, okazuje się, paradoksalnie, dezorientujące. Problem czytelnika leży nie w tym, że dostaje od wierszy zbyt mało szczegółów, by właściwie rozeznać się w tych biograficznych strzępach, lecz w braku spoiw, przejść, elementów łączących. Nie sposób czytać W kluczem wspomnieniowo-prywatnościowym, bo chociaż śmierć Tomka Gańki, przyjaciela poety, wydaje się istotna, to — jak pisze Sendecki — „Powiedzmy, że temat/ lokuje się obok”. (…)”

MARCIN SENDECKI | Urodził się w 1967 roku w Gdańsku, dorastał w Tomaszowie Lubelskim, mieszka w Warszawie. Jest autorem kilkunastu książek i arkuszy poetyckich, a także współautorem (z Andrzejem Sosnowskim i Bohdanem Zadurą) przekładu Trzech poematów Jamesa Schuylera (Biuro Literackie, 2012). Wspólnie z Marcinem Baranem i Marcinem Świetlickim zredagował dwa zbiory wierszy kryminalnych: Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler (Zebra, 1997) i Żegnaj, laleczko. Wiersze noir (EMG, 2010). Opublikował też antologię Pogoda ziemi. Wiersze polskie po 1918 roku (Eurograf, 2010). W ostatnich latach ukazały się jego wiersze zebrane Błam. 1985–2011 (Biuro Literackie, 2012), wybory Marcin Sendecki. Antologia (Hachette, 2013) i Pamiątka z celulozy (WBPiCAK, 2014, pod red. P. Mackiewicza) oraz tomy Przedmiar robót (Biuro Literackie, 2014), nagrodzony Silesiusem dla „najlepszej książki poetyckiej roku”, Lamety (Biuro Literackie, 2015) oraz W (Biuro Literackie, 2016, 2 wyd. 2017), wyróżnione Nagrodą „Odry” oraz Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej.

źródło:
www.biuroliterackie.pl